ที่มาของบล็อก "สุขใจ"

posted on 05 Mar 2012 10:02 by nanapingtata
บล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพราะ ผู้เขียน ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ที่เกี่ยวกับหลักธรรม ในการให้กำลังใจ
หนังสือเล่มที่ว่านี้มีชื่อว่า  "พิศเจริญ   กำลังใจ" ผู้เขียนรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่สวยงาม ทางด้านจิตใจ
และมีความต้องการที่จะเขียนเก็บไว้ เพื่อระลึกถึงหนังสือที่สวยงามเล่มนี้
เนื้อที่ลงในบล็อกนี้  มาจากหนังสือ พิศเจริญ ..กำลังใจ  ๒ 

Comment

Comment:

Tweet