จะดูโลกแง่ไหนดี ????

posted on 06 Mar 2012 15:16 by nanapingtata
จงดูเถิด  โลกนี้  มีหลายแง่
 
ดูให้แน่  น่าสรวล เป็นชวนหัว
 
หรือชวนเศร้า  โศกสลด ถึงหดตัว
 
ดูให้ทั่ว ถ้วนความ ตามแสดง
 
จะดูมัน แง่ไหน ตามใใจเถิด
 
แต่ให้แกิด ปัญญา มาเป็นแสง
 
ส่องทางเดิน ชีวา  ราคาแพง
 
อย่าให้แพลง พลาดพลั้ง ระวังเอย ฯ

Comment

Comment:

Tweet